Hvorfor trene Ju Jitsu?

Her er 10 gode grunner for å trene JU JITSU

 • Ju jitsu er et unikt treningssystem som ivaretar alle sider av din fysiske trening
  Du får trent styrke, kondisjon, koordinasjon, balanse, bevegelighet mm. Treningen er lystbetont og meningsfull. Treningen foregår nesten alltid sammen med en partner, og på en morsom måte utfordrer vi hverandres grenser.
 • Ju jitsu utvikler deg også på det mentale plan
  Treningen i seg selv er mentalt utfordrende, da du utvikler evnen til konsentrasjon, fokus etc. Du bryter barrierer som igjen fører til økt selvtillit, og økt grad av trygghet. Du lærer å mestre ulike situasjoner. Treningen skjer under full kontroll.
 • Ju jitsu er et effektivt selvforsvarssystem, noe som gjør deg bedre i stand til å takle potensielt utfordrende situasjoner
  Det arrangeres spesielle selvforsvarskurs for ulike yrkesgrupper, samt selvforsvars-konseptet StreetSafe for sivile.
 • Ju jitsu instruktørene er opptatt av din personlige fremgang
  Vi er ”tett” på våre medlemmer. Gjennom graderingsystemet får du en motiverende målsetting og synlige tegn på din fremgang. Det finnes kunnskapsnivåer fra hvitt til sort belte.
 • Ju jitsu trening er sosialt og inkluderende
  Vi trener sammen med en eller flere partnere. Vi er opptatt av å bygge opp et godt sosialt miljø hvor alle skal føle tilhørighet.
 • Ju jitsu trening passer for voksne, kvinner og menn i alle aldre
  Treningen tilpasses gruppen, og du trenger ikke å være i god form for å begynne. Du trenger heller ikke ha noe kampsportbakgrunn. Vårt motto er SMIL, SVETTE og LÆRING.
 • Ju jitsu Norge avholder treningssamlinger i inn- og utland
  Vår samarbeidspartner World Kobudo Federation er vårt internasjonale forbund. Hvert år arrangerer vi vår årlige sommerleir for både barn og voksne.
 • Ju jitsu Norge avholder regelmessige instruktørkurs
  For å opprettholde god kvalitet på våre instruktører holdes det jevnlig kurs for våre instruktører.
 • Fri trening ved andre Ju Jitsu Norge klubber
  Er du medlem i en JJN klubb kan du fritt trene ved andre JJN klubber hvis du besøker disse. Se klubboversikt på JJN.no.